Klinisk Farmakologi

Velkommen til webstedet for

Lærebøger

Basisbog i Diagnostiske Fag

Basisbog i Diagnostiske Fag

Bogen er en tværfaglig grundbog for medicinstuderende i de diagnostiske fag.De otte hovedafsnit dækker hver sit kliniske fagområde, hhv. biokemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, genetik, farmakologi, billeddiagnostik, patologi og patientsikkerhed. Vinklen er praktisk og anvendelsesorienteret med fokus på den viden alle basislæger bør være i besiddelse af.Bogen er en tværfaglig grundbog.

Udgave: 1 Sider: 288   kr. 469,-

 

Basal og klinisk farmakologi, 5. udgave

farmakologi_FORSIDE

5. udgave af Basal og klinisk farmakologi er gennemgribende opdateret med nyeste fakta og introducerer de nyeste lægemidler. Mange nye forfattere har bidraget, og langt de fleste kapitler er blevet fuldstændigt revideret. Lærebogens struktur og generelle opbygning er bevaret fra de tidligere udgaver.Som i de tidligere udgaver består bogen af tre dele. Del I giver en indføring i den basale farmakologi med en grundig omtale af lægemidlers farmakodynamik, farmakokinetik og receptorsystemer samt et helt nyt kapitel om biologiske lægemidler. Del II er orienteret mod farmakoterapi og omhandler den organrelaterede specielle farmakologi. Del III drejer sig om den kliniskefarmakologi.

Bogen indeholder mange oversigtstabeller og figurer, og der er desuden i hvert kapitel indsat faktabokse, hvor vigtige data er sammenfattet. Indholdet er tilstræbt pensumdækkende ved landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Basal og klinisk farmakologi kan med fordel anskaffes tidligt og benyttes under hele medicinstudiet. Målgruppen omfatter derudover studerende inden for human biologi, odontologi, farmaci, biomedicin, biomekanik, farmaceutisk kemi og lægemiddelvidenskab – for blot at nævne nogle. Desuden kan den benyttes af læger, farmaceuter og ansatte i industrien samt ved postgraduate kurser.