Klinisk Farmakologi

Velkommen til webstedet for

medicinstuderende

Undervisning medicinstudererende

Klinisk farmakologi og terapi (2015-studieordningen)

Kursusindhold og målbeskrivelser

Undervisning efterår 2018

Lokaler