Klinisk Farmakologi

Velkommen til webstedet for

Underviser

Denne side indeholder oplysninger til alle undervisere i klinisk farmakologi

Lokaler for Kursus i Klinisk Farmakologi og Terapi

Undervisningsskema for Kursus i Klinisk Farm og Terapi

 

Hvad er Absalon?


Københavns Universitet har besluttet, at alle uddannelser skal understøttes af et virtuelt læringsmiljø som supplement til den traditionelle undervisning. Absalon er denne læringsplatform.


Hvad er der på Absalon?


Informationsmateriale til studenterne før start på klinikophold.


Uploads af diverse undervisningsmaterialer, kursuslitteratur, målbeskrivelser, forelæsningsslides, videoclips, cases, øvelsesvejledninger, multiple choise opgaver, mm.


Kommunikation med studenter og andre undervisere.


Hvordan finder jeg Absalon?
Log ind på www.kunet.dk -find Absalon under systemadgange

Hvis du ikke har brugernavn kontakt Lilli-Ann